Nachádzaš sa tu: Domov Organizácia šk. roku

Organizácia školského roku

Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2015 (piatok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2015/2016

Prázdniny Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom
prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné 28. október 2015
(streda)
29. október
-
30. október 2015
2. november 2015
(pondelok)
vianočné 22. december 2015
(utorok)
23. december 2015
-
7. január 2016
8. január 2016
(piatok)
polročné 29. január 2016
(piatok)
1. február 2016
(pondelok)
2. február 2016
(utorok)
jarné 12. február 2016
(piatok)
15. február 
-
19. február 2016
22. marec 2016
(pondelok)
veľkonočné
23. marec 2016
(streda)
24. marec
-
29. marec 2016
30. marec 2016
(streda)
letné 30. jún 2016
(štvrtok)
1. júl
-
2. september 2016
5. september 2016
(pondelok)
Adobe Systems IncorporatedMAXONCisco Systems, Inc.CLOOSprogeCAD

Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.

Nachádzaš sa tu: Domov Organizácia šk. roku