Nachádzaš sa tu: Domov O škole Učebné odbory Strojný mechanik

2464 H strojný mechanik

Dĺžka vzdelávania a prí­pravy: 3 roky

Učebný odbor je určený pre: chlapcov

Podmienky na prijatie do učebného odboru:

  • úspešné ukončenie 9. roční­ka základnej školy
  • zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

  • záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

  • výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:

  • stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa:
V strojárstve, dopravných a stavebných firmách zameraných na výrobu, montáž a opravy strojov a zariadení

Nadväzná odborná príprava:

  • v nadstavbovom štúdiu

Absolvent učebného odboru strojný mechanik je kvalifikovaný pracovník, zvláda činnosti spojené s ručným a strojovým spracovaním kovov, strojových celkov a ich skúšanie. Vie vykonávať údržbárske práce a opravy zložitých strojov a zariadení, vie zvoliť pracovný postup, vykonávať kontrolu a funkciu montovaných dielov podskupín, skupín a celkov, ovláda spôsoby spájania materiálu zváraním elektrickým oblúkom obalenou elektródou, plynom a v ochrannej atmosfére.

Adobe Systems IncorporatedMAXONCisco Systems, Inc.CLOOSprogeCAD

Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.

Nachádzaš sa tu: Domov O škole Učebné odbory Strojný mechanik