Nachádzaš sa tu: Domov O škole Študijné odbory Programátor zvar. a obr. strojov a zariadení

2426 K programátor obrábacích a zvárací­ch strojov a zariadení

Dĺžka vzdelávania a prí­pravy: 4 roky

Študijný odbor je určený pre: chlapcov

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

 • úspešné ukončenie 9. roční­ka základnej školy,
 • zdravotná spôsobilosť uchádzača.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

 • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške,
 • výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplné odborné vzdelanie a odborná príprava na výkon prác v oblasti obsluhy a programovania automatizovaných strojárskych zariadení

Nadväzná odborná príprava :

 • pomaturitné špecializačné štúdium,
 • vysokoškolské štúdium.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného odboru programátor obrábacích a zvárací­ch strojov a zariadení sú pripravovaní­, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch a firmách na nasledujúcich pracoviskách :

Výrobná oblasť :

 • obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení - ručné zváranie materiálov,
 • programovanie a obsluha NC stroja,
 • obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie,
 • programovanie a obsluha priemyselného zváracieho robota.

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:

 • technologickej prípravy výroby - technológ, príprava výroby,
 • konštrukčnej prí­pravy výroby - konštruktér,
 • organizácie a riadenia - výrobný dispečer, technický kontrolór, majster.

Priority odboru

 • študijný odbor - maturitné vysvedčenie + výučný list,
 • certifikát pre obsluhu robotizovaných pracoví­sk na zváranie, znalosť obsluhy počí­tačovej techniky,
 • ovládanie programovania a obsluhy automatizovaných a robotizovaných strojárskych zariadení,
 • zváračský preukaz.

 

Adobe Systems IncorporatedMAXONCisco Systems, Inc.CLOOSprogeCAD

Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.

Nachádzaš sa tu: Domov O škole Študijné odbory Programátor zvar. a obr. strojov a zariadení