Nachádzaš sa tu: Domov Školský internát Vychovávatelia Služby Internát

Ubytovanie pre prvákov

Žiaci prvého ročníka ubytovaní na školskom internáte zaplatia poštovou poukážkou typu R za mesiac september sumu 87,12 € (z toho strava 57,12 € a ubytovanie 30,- €) do 30.8.2013.

Číslo účtu: 852 323 0100
Kód banky: 5600
Variabilný symbol: v priloženom dokumente

Žiaci sa môžu ubytovať v nedeľu 1.9.2013 od 16:00 do 22:00.

Fotografie - školský internát

Školský internát
Školský internát
Školský internát
Školský internát
Školský internát
Školský internát
Školský internát
Školský internát
Školský internát
Školský internát
Školský internát
Školský internát

Kontakt

Školský internát pri SOŠT
Rovná 569/11
058 01 Poprad

IČO: 00891541

Bližšie informácie o ubytovaní:

Ing. Monika Mašlejová
tel. číslo: 052/ 788 08 21, 052/ 788 08 45,
mobil: 0915 573 083
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.%20">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Beáta Bodišová
tel. číslo: 052/ 788 08 10
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.%20">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

GPS: 49.057819, 20.313643

FAQ

Otázky a odpovede

1. Je možnosť ubytovania počas sviatkov?

 • áno, je.

2. Ako sa rieši poškodenie inventára?

 • Zaplatiť každé úmyselné poškodenie inventára a tiež poškodenie inventára z nedbalosti (individuálne alebo kolektívne).

3. Je na školskom internáte internetové pripojenie?

 • áno, na školskom internáte je internetové pripojenie, ktoré zabezpečujú dva wifi routre.

4. Sú na internáte povolené návštevy?

 • áno, počas osobného voľna.

5. Dajú sa uschovať cennosti?

 • Prechovávať cenné predmety a peniaze prevyšujúce sumu 20,- € sa môžu dať do úschovy vychovávateľovi.

6. Čo majú žiaci na školskom internáte k dispozícii?

 • spoločenská miestnosť s televízorom a DVD prehrávačom, internet, jedáleň, telocvičňa.

7. Ako je to s vychádzkami?

 • vychádzky žiakov sú stanovené denne v čase osobného voľna od 15,30 – 17,00 hod., vychádzky žiakov povoľuje v priepustkovej knižke svojím podpisom vychovávateľ.

8. Čo hrozí žiakovi za nedodržanie internátneho poriadku?

 • individuálne napomenutie vychovávateľom,
 • obmedzenie vychádzok vychovávateľom,
 • pokarhanie vychovávateľom pred výchovnou skupinou,
 • pokarhanie zástupcom riaditeľa SOŠT pred zhromaždením ubytovaných žiakov,
 • pokarhanie riaditeľom SOŠT pred zhromaždením ubytovaných žiakov,
 • podmienečné vylúčenie zo Školského internátu so skúšobnou dobou,
 • vylúčenie zo Školského internátu.

Vychovávatelia

Mgr. František Baňas

Jozef Poracký

Bibiána Šimková

 

tel. číslo: 052/788 08 45

Príchod do internátu v nedeľu od 18.00 do 22.00 hodín.

Školský internát

Ubytovanie je zabezpečené na jednom poschodí, kde sa nachádzajú sprchy a sociálne zariadenia, WC, zvlášť pre mužov a ženy. Kapacita spolu 38 miest, z toho: 10 izieb trojposteľových, 2 izby dvojposteľové a 1 izba štvorposteľová. V školskom internáte je spoločenská miestnosť, kde je k dispozícii televízor a DVD prehrávač. Žiaci majú možnosť pripojenia na internet. V popoludňajších hodinách majú žiaci možnosť využívať na športovanie telocvičňu a posilovňu.

Poplatky

Stanovenie limitov na ubytovanie žiakov v ŠI od 01.09.2011

S účinnosťou do 01.09.0211 sú stanovené nasledujúce limity pre ubytovanie a stravovanie žiakov v školskom internáte. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte predstavuje sumu 30 €.

SOŠT je povinná zabezpečiť ubytovaným žiakom v školskom internáte celodennú stravu v hodnote 2,72 €:

0,60 € - raňajky a desiata,
1,19 € - obed,
0,93 € - večera a olovrant
---------------------------------------
54,40 € - poplatok za stravovanie na mesiac

Do 08. septembra je povinnosťou ubytovaných žiakov zaplatiť ubytovanie a stravovanie za mesiac september a október. Posledná platba za ubytovanie bude v mesiaci máj za jún. Žiak po skončení školského roka musí mať finančne vysporiadané platby za ubytovanie a stravu.

Číslo bankového účtu je:

7000515014 / 8180
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0051 5014

Dokumenty - školský internát

Denný režim

V priestoroch školského internátu je potrebné dodržiavať stanovené nariadenia, ktoré sú záväzné pre každého žiaka. Tu si môžete pozrieť režim dňa...

 

Výchovný program šk. internátu

Sme školský internát pre žiakov školy SOŠ technickej. Internát poskytuje výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre 38 žiakov. V súčasnosti je ubytovaných 35 žiakov. V internáte sú 2 výchovné skupiny. Internát je umiestnený neďaleko školy. Čítaj viac...

 

Prevádzkový poriadok školského internátu

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 196/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákonom č. 514/2001 v znení neskorších doplnkov a zmien vydávam tento prevádzkový poriadok Školského internátu, ďalej (ŠI). Čítaj viac...

 

Školský poriadok

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12,Poprad je odbornou strednou školou, ktorú si žiak volil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa týmto školským poriadkom. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Čítaj viac...

 

Lekárske potvrdenie

Žiadosť o ubytovanie

Adobe Systems IncorporatedMAXONCisco Systems, Inc.CLOOSprogeCAD

Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.