Nachádzaš sa tu: Domov Školský internát Poplatky

Poplatky

Stanovenie limitov na ubytovanie žiakov v ŠI od 01.09.2011

S účinnosťou do 01.09.0211 sú stanovené nasledujúce limity pre ubytovanie a stravovanie žiakov v školskom internáte. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte predstavuje sumu 30 €.

SOŠT je povinná zabezpečiť ubytovaným žiakom v školskom internáte celodennú stravu v hodnote 2,72 €:

0,60 € - raňajky a desiata,
1,19 € - obed,
0,93 € - večera a olovrant
---------------------------------------
54,40 € - poplatok za stravovanie na mesiac

Do 08. septembra je povinnosťou ubytovaných žiakov zaplatiť ubytovanie a stravovanie za mesiac september a október. Posledná platba za ubytovanie bude v mesiaci máj za jún. Žiak po skončení školského roka musí mať finančne vysporiadané platby za ubytovanie a stravu.

Číslo bankového účtu je:

7000515014 / 8180
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0051 5014

Adobe Systems IncorporatedMAXONCisco Systems, Inc.CLOOSprogeCAD

Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.

Nachádzaš sa tu: Domov Školský internát Poplatky