Nachádzaš sa tu: Domov Školský internát FAQ

FAQ

Otázky a odpovede

1. Je možnosť ubytovania počas sviatkov?

 • áno, je.

2. Ako sa rieši poškodenie inventára?

 • Zaplatiť každé úmyselné poškodenie inventára a tiež poškodenie inventára z nedbalosti (individuálne alebo kolektívne).

3. Je na školskom internáte internetové pripojenie?

 • áno, na školskom internáte je internetové pripojenie, ktoré zabezpečujú dva wifi routre.

4. Sú na internáte povolené návštevy?

 • áno, počas osobného voľna.

5. Dajú sa uschovať cennosti?

 • Prechovávať cenné predmety a peniaze prevyšujúce sumu 20,- € sa môžu dať do úschovy vychovávateľovi.

6. Čo majú žiaci na školskom internáte k dispozícii?

 • spoločenská miestnosť s televízorom a DVD prehrávačom, internet, jedáleň, telocvičňa.

7. Ako je to s vychádzkami?

 • vychádzky žiakov sú stanovené denne v čase osobného voľna od 15,30 – 17,00 hod., vychádzky žiakov povoľuje v priepustkovej knižke svojím podpisom vychovávateľ.

8. Čo hrozí žiakovi za nedodržanie internátneho poriadku?

 • individuálne napomenutie vychovávateľom,
 • obmedzenie vychádzok vychovávateľom,
 • pokarhanie vychovávateľom pred výchovnou skupinou,
 • pokarhanie zástupcom riaditeľa SOŠT pred zhromaždením ubytovaných žiakov,
 • pokarhanie riaditeľom SOŠT pred zhromaždením ubytovaných žiakov,
 • podmienečné vylúčenie zo Školského internátu so skúšobnou dobou,
 • vylúčenie zo Školského internátu.
Adobe Systems IncorporatedMAXONCisco Systems, Inc.CLOOSprogeCAD

Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.