Nachádzaš sa tu: Domov Školský internát Dokumenty

Dokumenty - školský internát

Denný režim

V priestoroch školského internátu je potrebné dodržiavať stanovené nariadenia, ktoré sú záväzné pre každého žiaka. Tu si môžete pozrieť režim dňa...

 

Výchovný program šk. internátu

Sme školský internát pre žiakov školy SOŠ technickej. Internát poskytuje výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre 38 žiakov. V súčasnosti je ubytovaných 35 žiakov. V internáte sú 2 výchovné skupiny. Internát je umiestnený neďaleko školy. Čítaj viac...

 

Prevádzkový poriadok školského internátu

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 196/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákonom č. 514/2001 v znení neskorších doplnkov a zmien vydávam tento prevádzkový poriadok Školského internátu, ďalej (ŠI). Čítaj viac...

 

Školský poriadok

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12,Poprad je odbornou strednou školou, ktorú si žiak volil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa týmto školským poriadkom. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Čítaj viac...

 

Lekárske potvrdenie

Žiadosť o ubytovanie

Adobe Systems IncorporatedMAXONCisco Systems, Inc.CLOOSprogeCAD

Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.

Nachádzaš sa tu: Domov Školský internát Dokumenty